บัญชี
 
 
รายละเอียดงาน : บันทึกบัญชี, สรุปรายงานนำส่งสรรพากร, ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
4.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ
6.มีความอดทนอดกลั้นต่อหน้าที่ของตัวเอง
7.สามารถทำงานตามผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่เกี่ยงงาน
 
                           
        1   2   3   4   5  
Current Pageid = 60