โฟร์แมน / ควบคุมงาน
 
 
รายละเอียดงาน : ควบคุมและดูแล งานตกแต่ง ก่อสร้าง หน้าไซด์งาน
อัตราที่รับ : 3 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.คุณสมบัติผู้สมัครสามารถอ่านแบบได้
4.ควบคุมงานตกแต่งภายใน / เฟอร์นิเจอร์
5.สามารถถอดแบบได้ และมีความรู้ด้านงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
6.สามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้
7.สามารถประจำตามไซด์งานนั้นๆตามที่มอบหมายได้
8.มีความอดทนอดกลั้นต่อหน้าที่ของตัวเอง
9.สามารถทำงานตามผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่เกี่ยงงาน
 
                           
        1   2   3   4   5  
Current Pageid = 59