ประมาณราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
 
 
รายละเอียดงาน : ประเมินราคางานตกแต่งภายในสำนักงาน งานสถาปัตย์, งานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเขียนแบบ AS - BUILT เพื่อส่งลูกค้า, ออกตรวจสอบหน้างานเพื่อทำแบบบ้างในบางครั้ง
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 24 ปีขึ้นไป
3.ประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายใน 2 ปีขึ้นไป
4.วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม
5.มีประสบการณ์งานถอดแบบ หรือประมาณการราคางานก่อสร้าง 3-5 ปี
6.ละเอียดรอบคอบ, ขยัน-ทุ่มเท, มนุษย์สัมพันธ์ดี และรับผิดชอบ
 
                           
        1   2   3   4   5  
Current Pageid = 58